Souhlas s pořízením a užitím záznamu

VSTUPEM do prostor akce PRAGUE CHAMPS (dále jen „Akce“) v areálu O2 universum kdykoliv v termínu 18. 6. 2022 od 12:30 - 19. 6. 2022 do 22:30 dobrovolně UDĚLUJETE BEZÚPLATNÝ SOUHLAS společnosti PROCOMA, spol. s r.o., se sídlem Severozápadní V 520/62, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČO: 251 01 528, aby jí pověřený zástupce zachytil zvukově obrazový (popř. jenom zvukový nebo jenom obrazový) záznam Vaší podoby a dalších prvků a projevů Vaší osobnosti, a to v rámci zde probíhající Akce.

Vstupem dále souhlasíte s tím, že společnost PROCOMA, spol. s r.o. je oprávněna záznam zveřejnit a užít všemi způsoby, a to bez jakéhokoliv omezení, jakož i umožňovat jeho užití třetím osobám spojeným s Akcí jako Avantgarde Prague s.r.o., Mastercard Europe SA nebo Komerční banka, a.s. Společnost PROCOMA, spol. s r.o. je oprávněna v záznamu činit úpravy a retuše a užít jej i ve spojení s jinými díly a prvky.

Váš souhlas můžete odvolat u osoby pořizující na Akci tyto záznamy, popřípadě (spolu s jednoznačnou identifikací Vaší osoby) nejpozději do 30. 6. 2022 na tomto kontaktu: info@good-game.cz.

Logo Prague Champs

Dokažte Ornnovi,
že jste kovaní
fanoušci!

18. - 19. 6. 2022 | O2 UNIVERSUM

×